หลักสูตรดนตรีทั่วไป

พื้นฐานกีตาร์สำหรับการนมัสการ

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นเล่นกีตาร์ในการนมัสการพระเจ้า ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีไปจนถึงการจับคอร์ดและตีคอร์ดแบบง่ายๆ เพื่อการนมัสการส่วนตัวหรือการนำไปรับใช้ในกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์

พื้นฐานการใช้เสียงสำหรับผู้นำนมัสการ

หลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ที่ขาดความมั่นใจหรือมีปัญหาเรื่องการใช้เสียง ไม่ว่าจะร้องเพลงตกคีย์ เสียงไม่มีพลัง เสียงแหบง่าย หลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงในบริบทของการรับใช้พระเจ้าด้านการนมัสการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนได้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้

กีตาร์สำหรับการนมัสการ

หลักสูตรนี้จะช่วยต่อยอดให้กับผู้ที่มีพื้นฐานการเล่นกีตาร์อยู่บ้างแล้ว ได้พัฒนาทักษะมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถเล่นเพลงที่มีความหลากหลาย รวมถึงต่อยอดไปถึงการเล่นกีตาร์ร่วมกับวงในทีมนมัสการได้ เนื้อหาจะพูดถึงเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้กีตาร์เพื่อการนมัสการเช่น การเล่นกีตาร์ในคีย์ที่ยากขึ้น, การตีคอร์ดในจังหวะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น, การใช้ Capo, การเล่นแบบ Open Strings เพื่อให้ได้เสียงที่มีความกังวาน

หลักสูตรพิเศษ

พื้นฐานการนำนมัสการ

ผู้นำนมัสการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในการประชุมกลุ่มย่อยหรือในรอบการนมัสการพระเจ้าต่างๆ ทาง Worship Plus+ จึงได้เปิดหลักสูตรการนำนมัสการขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านนี้ให้กับคริสตจักรต่างๆ เพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้นำนมัสการให้สามารถรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเขียนเพลงสรรเสริญนมัสการ

หลักสูตร “การเขียนเพลงสรรเสริญนมัสการ” โดยคุณบงกช ผู้นำนมัสการ และนักแต่งเพลงนมัสการที่่มีผลงานการแต่งเพลงสรรเสริญนมัสการอันเป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลายในคริสตจักรไทย

พื้นฐาน Sound Engineer สำหรับคริสตจักร

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรในคริสตจักรของท่านให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องอุปกรณ์ เครื่องเสียง และแนวทางภาคปฎิบัติสำหรับการควบคุมเครื่องเสียงในบริบทการนมัสการของคริสตจักร สอนโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับแนวหน้าของประเทศไทยซึ่งมีประสบการณ์และความเข้าใจในงานรับใช้ด้านระบบเสียงของคริสตจักรเป็นอย่างดี

บทเรียนออนไลน์

Worship Tips #2 การใช้คอร์ด Sus4

แนะนำให้รู้จักกับประโยชน์ของคอร์ด Sus ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีในการเริ่ม Intro ของเพลง การจบเพลง หรือใช้ในการบรรเลงขณะอธิษฐาน

Worship Tips #1 การตั้งสายกีตาร์

เรื่องเล็กๆ ที่นักดนตรีหลายคนละเลยมองข้ามไป คือการตั้งสายกีตาร์ให้ตรง ซึ่งจะช่วยให้ได้เสียงที่ไพเราะขึ้น

บทความ

บทเรียนจากซีเรียและกีตาร์

กษัตริย์อาสาเลือกที่จะนำสิ่งที่มีค่าจากพระนิเวศของพระเจ้าไปให้กับประเทศอื่นเป็นสินบนเพื่อขอความช่วยเหลือ เราอาจจะเคยทำเช่นเดียวกันนี้ในการนมัสการของเราโดยไม่รู้ตัวก็ได้!

ไม่เอาหัวหอม

บางคนชอบหัวหอม บางคนเกลียดหัวหอม มีบทเรียนด้านการนมัสการอะไรบ้างที่เราจะได้เรียนรู้จากหัวหอมนี้?

แม่ชีเทเรซาและการนมัสการ

แม่ชีเทเรซามีความเห็นอย่างไรกับการนมัสการ ดนตรีประเภทไหนหรือเพลงอะไรที่ท่านชอบบ้าง?